A jövő városa, a jövő könyvtára

összefoglaló

Okosvárosok felépítésének könyvtári adatbázisa

За наступні три десятиліття населення міст у світі збільшиться на 2,5 мільярди. Уявляєте, як тісно буде в Токіо, де вже зараз мешкає понад 37 мільйонів? Врятувати урбаністичне майбутнє начебто повинні „smart citуes” – розумні міста, де технології та інновації забезпечують комфортне і безпечне життя. Smart-бібліотека – це „розумна бібліотека”, де буде можливість зробити великий крок назустріч впровадженню сучасних нововведень, а бібліотека стане місцем з атмосферою, яка сприяє креативному мисленню.

Eredeti írás ukrán nyelven:

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2017_2_3

Az utóbbi években egyre népszerűbbé válik az „okosváros” összefoglaló névvel illetett kutatási projektek vizsgálata. Az okosváros lényege, hogy a legújabb technológiákat és okos eszközöket bevezessük a hétköznapi életbe, a közösségi kommunikáció és közösségi élet minden területén. A modern információs társadalom igényli a fejlett „szociopoliszok” létrehozását, melyek kényelmessé és produktívvá teszik a kétköznapi munkát, és megkönnyítik az életet.

A könyvtár, mint közösségi tér és a kutatások információs bázisa, központi szerepet kell, hogy betöltsön ebben a kutatáscsoportban. A könyvtárak szerepének vizsgálata során egyértelművé vált, hogy ezek az információs központok mindig jelentős szerepet játszottak a közösségi kommunikáció megteremtésében és formálásában, elősegítették a társadalom fejlődését.

Napjainkra felmerült az az igény, hogy az okosprojektekkel illetve okosprojektek vizsgálatával foglalkozó intézetek és intézmények tudásanyagát egyetlen konszolidált adatbázisba integráljuk. Az elgondolással Kirchhoff T, Marty P, és  Hedstrom M. foglalkozott. Mindnyájan a tudás nemzeti adatbázisának létrehozását vizsgálták, a megváltozott információ-technológiai környezetben.

Adatbázis portálok, tudásplatform

A külföldi projektek lényege, hogy összefoglaló portálok létrehozását, tervezését és szervezését valósítják meg. Ezek a kiinduló weboldalak egységes elérést és egységesített keresési formát biztosítanak a múzeumok, levéltárak és könyvtárak anyagaihoz. A tudásplatform minden segítséged megad ahhoz, hogy a fejlődés különböző területein elérhető legyen az „okos” irány.

Mi az okosváros?

A hivatalos megfogalmazás szerint:
Az okos város olyan település vagy település csoport, amely természeti és épített környezetét, digitális infrastruktúráját, valamint a területén elérhető szolgáltatások minőségét és gazdasági hatékonyságát korszerű és innovatív információtechnológiák alkalmazásával, fenntartható módon, lakosainak fokozott bevonásával fejleszti.

A fejlesztések és fejlődés az alábbi irányokban vizsgálandó:

  • okos gazdaság
  • okos mobilitás
  • okos környezet
  • okos emberek
  • okos élet
  • okos vezetés.

Az okosváros adatbázis kialakításának forrásai:

1.    Múzeumok, levéltárak, könyvtárak és a média anyagai
2.    online gyűjtemények, digitális könyvtár, információs adatbázisok
3.    a konszolidált adatbázis.

A nemzeti emlékezet adatbázisának létrehozása kizárólag a könyvtárak (online) állományának feldolgozása és használata által lehetséges, mely során elengedhetetlen a rendszerszerű szemléletmód.

Az adatbázis nemcsak a környezettudatos életmód, az okosvárosiigények kialakításában nyújt segítséget, de a nemzeti emlékezet megőrzésének munkájában is hasznosépítőkő lehet, ezért a munka elkezdése a megfelelő szakemberek bevonásával halaszthatatlan.