A jövő könyvtárainak szolgáltatásai és technológiája, a WEB 4.0

könyvtár könyvtár 4.0 web 4.0 Kárpátalja könyvtári technológiák jövő könyvtára

A Назаровець С. Бібліотека 4.0: технології та сервіси майбутнього / С. Назаровець, Є. Кулик // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 5. - С. 3-14. - Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2017_5_3 munka összefoglaló szintézise.

Az ukrán nyelvű cikk bemutatja a következő generációs könyvtár modell - Libraries 4.0 fogalmát és összetevőit. Röviden elemzi azokat az innovatív könyvtári szolgáltatásokat, melyek a legújabb internetes technológiák igénybevételével a társadalom modern igényeit figyelembevéve az olvasó és a könyvtár interakcióján alapulva jönnek létre.

A Center for the Future of Libraries kutatásait alapul véve, az írás bemutatja azokat a változásokat, melyre a modern könyvtáraknak szükségük van ahhoz, hogy a modern kihívásoknak és újradefiniált funkciójuknak megfelelhessenek.

A modern webes technológiák fejlődésével a felhasználók és a fejlesztők is nehezen tartanak lépést, még nehezebb a dolga a nyilvános könyvtáraknak, ahol az intézményi és fizikai átalakulás körülményesebb és nehézkesebb. Az első lépés az, hogy elemezzük, megértsük és levonjuk a szükséges konzekvenciákat a társadalom modernizációja során végbemenő folyamatokról, a technológiai eszközök társadalmi felhasználásával és a felhasználók igényeivel kapcsolatban.

Web 2.0

Alig 10 évvel a WEB 2.0 megjelenése után már ezt is elavultnak tekinthetjük. A 2005-ös megfogalmazás szerint a felhasználók passzív módból aktívvá váltak, a WEB 2.0-ban interaktívan akarnak jelen lenni a fogyasztók is.
A könyvtár lényegében a WEB 2.0 offline megfelelője, hiszen a felhasználók a könyvtárossal való kommunikáció során kiegészítő információhoz juthatnak, ennek kiterjesztését kellett megvalósítani a könyvtárak online platformjain is.

Könyvtár 3.0

A könyvtárak hibrid továbbfejlesztett változata a szemantikus web felé mutató irányban indult el, mely rendkívül sok problémába ütközött. A tudományos munkák és információk digitalizálása és a metaadatok kiterjesztése nem jutott el a kívánt kidolgozottsági fokig, miközben a mesterséges intelligencia rengeteg feladatok képes elvégezni.

A keresések mekkönnyítése érdekében a Google a szemantikus internet, a logikailag összekapcsolt weboldalak készítését ösztönzi. A szemantikus web sokban hasonlít a könyvtárak működéséhez, a könyvtári könyvek keresését biztosító katalógusrendszer működésére.

Web 4.0

A Web 4.0 néhány fontosabb jellemzője:

  • Bárhol és bármikor elérhető erőforrások
  • Személyre szabott szolgáltatások és információk
  • Felhasználói kapcsolatok létrehozása.

A Könyvtár 4.0 egyik első koncepciójának szerzője Younghie Noh azt javasolja, hogy a könyvtár új modellje a Web 4.0-ból vegye a példát és foglalja magába az információs környezetet (szimbiotikus web), felhasználó – könyvtáros - számítógép, szoros együttműködését, kölcsönhatását.

A könyvtár 4.0 megpróbálja megjósolni azt, hogy az adott felhasználónak milyen információkra lesz szüksége, azok kielégítéséhez pedig a dokumentumok és médiatartalmak mellett a megfelelő személyekkel is összekapcsolhatja őt. A felhasználók igényeinek kiszámítása csak akkor lehetséges, ha folyamatosan nyomon követjük, lejegyezzük és analizáljuk tevékenységüket.

Például: ha a felhasználó fűnyírókat keres az interneten, akkor a fűnyírással, kertészkedéssel és fűnyíróhasználattal kapcsolatos irodalmat, információkat bocsájtunk a rendelkezésére, szükség szerint kertésszel is felveheti a kapcsolatot. 

Az adott információgyűjtés és információszerzés az emberi szabadság és a magánszféra határait súlyosan megsérti, ezért ennek a hövőtechnológiának komoly árnyoldalai is vannak.

Horváth Csaba

könyvtáros